ПОКОРИ СЕ

Направив адаптација на популарниот знак „OBEY“ на македонски. За преземање на дизајнот, повелете на Behance. Ок, архивата е всушност хостирана на Dropbox…

Tие што не знаат што е финтата со „OBEY“, имаат филм за гледање: „They Live“ – John Carpenter.