Прашања до РКЕ заради укинувањето на евтината струја

Извадоци од соопштението за јавност од 3 август 2012 год.

Реголаторната комисија за енергетика на Република Македонија енергично и во целост ги отфрла обвинувањата на политичката партија СДСМ. Во својата работа РКЕ се раководи од Законот, мегународните правила и обврски и од водење сметка за најдобрите интереси на Република Македонија. Нашите одлуки обезбедуваат почитување на Европските директиви и на намалување на вкупните трошоци во Републиката, што е битно за економијата. И со овие одлуки со кои ги прифаќаме обврските превземени со меѓународни акти, Република Македонија има повторно втора најниска цена на ел.енергија во регионот на југоисточна Европа и е една од ретките држави во кои постои евтина тарифа. РКЕ за овој политички притисок кој го врши политичката партија СДСМ ке се обрати до релевантните мегународни тела од областа на енергетиката. Во продолжение со аргументи и факти ги објаснуваме нашите позиции и факти.

Значи, Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) на Република Македонија ја спасува Републиката од трошоци, со зголемување на трошоците за населението, притоа нагласувајќи дека треба да бидеме среќни што, барем сè уште имаме евтина тарифа во ноќта? Демек, бидете среќни, можеше да биде и полошо.

Единствена причина за укинувањето на ефтината дневна тарифа во периодот од 13:00 до 16:00 за секој ден, освен недела, е да се намалат трошоците за увоз на електрична енергија. Во Република Македонија електричната енергија се увезува во текот на денот по цена која што е повисока за 50 % од ноќната енергија. Од друга страна, АД ЕЛЕМ располага со вишоци на електрична енергија во ноќните часови, кои што доколку не се превземат од потрошувачите создаваат дополнителни трошоци на АД ЕЛЕМ од 8 до 10 %, заради потиснување на термоелектраните Битола и Осломеј. Со оваа мерка се испраќа сигнал до потрошувачите на електрична енергија дел од својата потрошувачка на електрична енергија во текот на денот да ја префрлат во ноќните часови, по 22:00 часот. На овој начин, ќе се намалат трошоците за увоз на електрична енергија во дневниот период и до максимум ќе се искористат домашните производни капацитети, со намалени трошоци од 8% до 10%, поради што ќе се намали и цената на електрична енергија на крајните потрошувачи, вклучувајќи ги домаќинства.

 1. Зошто се зголемиле потребите за увоз на електрична енергија во Република Македонија?
 2. Зошто не се инвестира во домашните производни капацитети, за тие да се оспособат да произведуваат 8% до 10% повеќе електрична енергија?
 3. Зошто не се намали бројот на часови со евтина тарифа во ноќта, за да се задржат трите часа со евтина струја во текот на денот?

Во периодот од септември 2009 година до јуни 2011 година, со финасиска подршка на Европската Комисија, Регулаторната комисија за енергетика реализираше проект за институционално зајакнување, кој што беше во најголем дел фокусиран на тарифните реформи во електроенергетскиот сектор. Една од најбитните препораки на реномираните меѓународни консултанти беше:

– укинување на ефтината дневна тарифа во периодот од 13:00 до 16:00 за секој ден поради непотребно создавање на дополнителни трошоци кои што ја зголемуваат цената на електрична енергија.

 1. Зошто Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија се нафаќа да имплементира препораки на „реномирани меѓународни консултанти“, што се на штета на населението во Републиката?
 2. Кој побарал реализација на проект за институционално зајакнување и дали континуираните поскапувања на цената на електричната енергија се резултат на институционалното зајакнување? Исто така, во што се состои институционалното зајакнување на комисијата?
 3. Зошто се зголемуваат трошоците на електрична енергија во Република Македонија толку често?

Потребни ресусри:

 • вкупен увоз на електрична енергија во Република Македонија од осамостојувањето до денес, по години;

Буџет на батерии – EVN Македонија: дај, Влада на Република Македонија: на

Кога во 2010 година, EVN Македонија го промени системот за наплата на потрошена електрична енергија, пишав напис. Во него објаснив дека всушност државата е таа што има поголем интерес од зголемувањето на цената на електрична енергија за крајните потрошувачи, а не EVN Македонија. Кај ЕЛЕМ и МЕПСО одат повеќе од 60% од вкупната вредност на секој продаден киловат час електрична енергија. При формулирањето на цената за крајните потрошувачи, 55,75% од вредноста ја определува ЕЛЕМ, 6,51% МЕСПО, а за 37,44% од вредноста одлучува EVN Македонија.

АД „Електрани на Македонија“ или скратено ЕЛЕМ е компанија во државна сопственост, па Владата на Република Македонија е всушност надлежна за нејзината работа. Истата приказна важи и за АД „Македонски електропреносен систем оператор“, односно МЕПСО.

Денешното поскапување на цената на електрична енергија го доживувам како особено проблематично, заради тоа што повеќе нема да постои можност за користење на струја по поевтина цена во периодот од 13 до 16 часот, од понеделник до сабота. Колку за информација, цената на еден киловат час е 1,90 ден. во евтината, а 3,80 ден. во скапата тарифа.

Не знам каква игра е во прашање, но Владата на Република Македонија никако не смеела да прифати вакво барање од страна на EVN Македонија. Напротив, требала да се избори за зголемување на бројот на часовите со евтина електрична енергија.

Поскапувањето на струјата ќе предизвика цела серија на други поскапувања и ќе го направи секојдневниот живот поскап, а со тоа и граѓаните, посиромашни.

Економски раст? #манемојдамејебеш

Скопската населба Радишани и ова лето е без вода

Како и многу претходни лета, така и ова што во моментов го живееме, во скопската населба Радишани има рестрикции во снабдувањето со вода. Изминативе два-три дена, рестрикциите траат и по 8 часа дневно. Официјалното објаснување од ЈП Водовод и канализација е дека се испразнети резервите на вода. Не се знае, ни зошто, ни како дошло до тоа.

Проблемот со водоснабдувањето на Радишани е долгогодишен, а од година во година станува сè поголем, зашто има сè поголем број на новоизградени станбени објекти што се приклучуваат на постоечката водоводна мрежа. Населбата се шири и има сè помалку вода за сите. Настрана од тоа, постојан проблем е несовесното трошење на водата за пиење и нејзиното пренаменување за полевање на земјоделски, тревни површини и слично.

Сателитски приказ на населба Радишани од Google Earth

Сателитски приказ на населба Радишани од Google Earth

На темава имам пишувано многу пати претходно, а за жал и овој напис нема по многу да се разликува од претходните.

Кој треба да го реши проблемот со водоснабдувањето на Радишани?

 1. Петре Латиновски – градоначалник на општина Бутел
 2. Ицко Стојановски – Претседател на Управен Одбор (УО) на ЈП Водовод и канализација
 3. Сефер Саити – Заменик Претседател на УО на ЈП Водовод и канализација
 4. Никола Ангеловски – УО на ЈП Водовод и канализација
 5. Алајдин Алија – УО на ЈП Водовод и канализација
 6. Венцо Ристовски – УО на ЈП Водовод и канализација
 7. Благоја Неделковски – УО на ЈП Водовод и канализација
 8. Богдан Шкет – УО на ЈП Водовод и канализација
 9. Бранислав Митиќ – УО на ЈП Водовод и канализација
 10. Томе Савевски – УО на ЈП Водовод и канализација
 11. Милена Апостоловска – УО на ЈП Водовод и канализација
 12. Христо Аиновски – Претседател на Надзорен Одбор (НО) на ЈП Водовод и канализација
 13. Иљаз Бајрамов – НО на ЈП Водовод и канализација
 14. Даниела Штерјова – НО на ЈП Водовод и канализација
 15. Драган Тодоровски – НО на ЈП Водовод и канализација
 16. Благој Кекенов – НО на ЈП Водовод и канализација

Апелирам до новинарите почесто да пишуваат на оваа тема, со што би се зголемил притисокот на јавноста и конечно би се помрднале од мртва точка.

Ако не ви преставува проблем, споделете го написов по социјалните мрежи.

Firefox работи побрзо без “Count filter hits” за AdBlock Plus

Ако користите Firefox во комбинација со AdBlock Plus, можно е да сте забележале дека Firefox со вклучен AdBlock Plus работи поспоро, отколку со исклучен. Изгубената брзина е всушност време што AdBlock Plus го троши на отстранување на рекламните елементи и (многу важно) на броење на нивните повторувањата по разни критериуми. Ова второво, можете да го оневозможите, а со тоа ќе придонесете Firefox да работи помазно и да не делува како да се измачува, додека работи.

Подолу пишува што и каде треба да исклучите…

Најпрво, истовремено притиснете ги следниве копчиња на тастатурата – Ctrl+Shift+A – за да отворите нов таб со листата на сите инсталирани додатоци за вашиот профил. Во листата, пронајдете го AdBlock Plus и кликнете на копчето Options. Потоа, исклучете ја опцијата „Count filter hits“, како што е прикажано на сликата подолу.

firefox-adblockplus-count-hit

Опцијата „Count filter hits“ е исклучена

Доколку, од било кои причини, имате потреба да знаете колку пати, кој филтер на AdBlock Plus бил извршен, не ја исклучувајте оваа опција.

Забележувате дека Firefox работи побрзо?