Страница со врски до лични проекти или проекти во коишто сум вклучен. Распоредот е случаен и се освежува при секое вчитување на страницата.

  • Фонт „Ubuntu“ — стар проект за изработка на локализирана верзија на сега веќе застарениот, Ubunu font.
  • WordPress Македонија — веб-сајт на македонската заедница на WordPress, во која што најчесто работиме на преведување на WordPress на македонски јазик
  • Мозила на македонски — Официјален веб-сајт на заедницата на Mozilla во Македонија
  • Contest Watchers — веб-сајт за меѓународни натпревари во дизајн, во најразлични дисциплини. Личен проект, на кој работам редовно.
  • The Graphs — бесплатна колекција на графикони - во растерски и векторски формат - на која што работам повремено
  • Nicer2 — моето студио за графички и веб-дизајн