Средувајќи стари работи низ дома, случајно најдов една книга за македонската економија во 70-тите години од минатиот век — The Macedonian Economy. Книгата е издание на НИП Нова Македонија од повеќе автори. Oбјавена e со содржина на англиски и на руски јазик.

Во краткиот вовед стои:

This publication provides information about the Macedonian economy as an integral part of the whole Yugolsav economy. It describes its industrial complexes, its actual possibilities and its interest in co-operation with foreign partners. Thus, it plays a part in the systematic efforts of the Macedonian economy for as active participation in international commerce as possible.
The Publishers

Ги скенирав англиските страници, за тие што би сакале да ја прочитаат.

 

ПРЕЗЕМАЊЕ: The Macedonian Economy – NIP Nova Makedonija – WEB

Никаде во „The Macedonian Economy“ не успеав да најдам информации за заштита на авторски права или забрана за копирање.