Се вратив од Софија, каде престојував осум дена и земав активно учество на TOSMI (Training in Open Source Multimedia Tools) ’09. Оваа обука за мене е од особено значење, бидејќи конечно имав прилика сериозно да му пристапам на Blender и да го запознаам темелно.

Учестував на последниот курс од овогодинешната програма – „Blender for Game Artists“, кој се одржа во периодот од 24 – 30 август 2009 година. Организацијата беше одлична, а предавањата на моменти дури и преобемни. Работевме во два одделни тима. Секој тим требаше да создаде сопствена игра, базиранана на една од трите предложени идеи. Нашиот тим одбра да изработи логичка игра, што ќе се базира на приказна за книга за алхемија. Играта ја завршивме, речиси во целост, па штом ќе биде објавена како официјално издание на TOSMI, ќе ја објавам во рамките на овој (или можеби и во посебен) запис.

По овој курс, слободно можам да кажам дека Blender е една од најдобрите апликации за три-де визуелизација. Има бројни предности пред другите комерцијални апликации, како 3ds max, Maya, LightWave итн, а има и вграден енџин за игри со што е овозможено создавање на видео игри директно во Blender. Blender ќе биде видно освежен со верзијата 2.5 која треба да биде објавена есенва. \0/

Не ми се допадна тоа што некои од организаторите (млади и едуцирани луѓе) си земаа за право, јавно да го дефинираат потеклото на македонскиот јазик и македонската држава како дел од бугарската историја. Да бев од Северозападна Европа, ќе речев дека на TOSMI ’09 имаше етничка дискриминација.

According to the United Nations conventions, there is no distinction between the term racial discrimination and ethnic discrimination.

@Wikipedia