При надградба со најновата верзија на WordPress – верзијата 2.8.3 – ми се појави следниов проблем.

На сите целобројни вредности, поголеми од нула, им беше додадена вредноста „,000“ (без наводници). На пример: тоа што досега било 5, по надградбата се претворило во 5,000.

Претпоставувам дека во прашање е некоја глобална променлива и на неа ѝ е „залепен“ непотребен додаток, но сè уште не сум успеал да го потврдам тоа. Доколку и некој друг го има истиов проблем или пак го решил, би бил благодарен ако своето искуство го сподели, во облик на коментар, на овој запис.

ИЗМЕНА: Ок. Проблемот е дефинитивно во преводот. Штом го вратам WordPress на англиски јазик, т.е. штом ја исклучам македонската локализација сè си е во ред. Впрочем, мислам дека проблемот настанува откако ќе го активирам преводот за верзијата 2.8.3. Со преводот за верзијата 2.8.2 сè е во ред. Претпоставувам, оваа грешка настанала во брзање и се надевам дека наскоро ќе биде поправена.