Би сакал да искажам јавна критика на последната надградба на македонскиот превод за WordPress. Не знам од кои причини, авторот на последниот превод внесува радикални измени во локалето и во целост ја занемарува работата на претходните преведувачки тимови, што со години придонесувале за локализацијата на WordPress.

WordPress 3.0 mkfail

WordPress Македонија е проект започнат на 15. Јануари, 2010 како место на кое ќе може сите македонски вордпресџии да ја добијат потребната помош и совети за како да си го уредат својот блог или сајт, а од 17. Април, 2010 започна и со објавување на постови поврзани општо околу блогирањето и совети за „младите“ блогерџии.

Свесен сум дека WordPress Македонија е релативно нов проект, но тоа не може да биде оправдување за преземање на непромислени чекори, што се одразуваат на сите локални корисници.

Лични забелешки

 • месеци и денови со голема почетна буква;
 • Е-мајл наместо е-пошта;
 • општи и збирни именки со голема почетна буква;
 • непромислено испуштање и додавање зборови;
 • менување на контекстот од оригиналните стрингови.

Во продолжение погледнете ја разликата во заглавијата на претпоследната и последната верзија на македонскиот превод. Намерно или не, сите претходни локализатори не се наведени.

 • Заглавие на mk_MK.po на WordPress 2.9.1
  # translation of wordpress.po to Macedonian
  # Macedonian (mk_MK) translation for WordPress.
  # Copyright (C) 2008 WordPress contributors.
  # This file is distributed under the same license as the WordPress package.
  # Vladimir Stefanov , 2004, 2005.
  # Зоран Димовски , 2005.
  # Jovan Kostovski , 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
  msgid ""
  msgstr ""
  "Project-Id-Version: mk_MK\n"
  "Report-Msgid-Bugs-To: wp-polyglots@lists.automattic.com\n"
  "POT-Creation-Date: 2010-01-05 04:57+0000\n"
  "PO-Revision-Date: 2010-01-07 00:30+0100\n"
  "Last-Translator: Jovan Kostovski \n"
  "Language-Team: Macedonian <>\n"
  "MIME-Version: 1.0\n"
  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
  "X-Generator: Lokalize 0.3\n"
 • Заглавие на mk_MK.po на WordPress 3.0
  # Translation of Development (trunk) in Macedonian
  # Translation of Development (trunk) in Macedonian
  # This file is distributed under the same license as the Development (trunk) package.
  msgid ""
  msgstr ""
  "PO-Revision-Date: 2010-06-23 12:40+0100\n"
  "MIME-Version: 1.0\n"
  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n==1 || n%10==1 ? 0 : 1;\n"
  "X-Generator: GlotPress/0.1\n"
  "Project-Id-Version: Development (trunk)\n"
  "POT-Creation-Date: \n"
  "Last-Translator: Boris Kuzmanov \n"
  "Language-Team: \n"

До WordPress Македонија

Апелирам до WordPress Македонија да ги корегира сите печатни грешки на нивниот веб-сајт.

WordPress Македонија ги цени своите читатели и нивната поддршка и нуди високо ниво на заштите на личните податоци.Ние ги почитувате сите лични информации кои ни ги давате и ни е важна нивната заштита.

Ја повикувам WordPress Македонија активно да работи на создавање заедница, инаку целата идеја околу проектот ќе доживее неуспех.

Се разбира, подготвен сум и лично да се вклучам во проектот.